Skip to main content

Национална конференция „Библиотеки, медии, социални мрежи – практики и резултати“

В годината на своя стогодишен юбилей Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ ще е домакин на традиционната, тридесет и втора поред, годишна конференция на Българската библиотечно-информационна асоциация. Форумът ще се проведе на 7–8 юли и под наслов „Библиотеки, медии, социални мрежи – практики и резултати“ ще бъде реализиран в тематичните направления електронни медии и библиотеки, медийна грамотност и медийна култура в библиотеките, маркетинг на библиотечните услуги и ресурси в социалните мрежи, ролята на библиотеките за отворената наука и социалните научни мрежи, комуникацията потребител – библиотека в социалните мрежи.

В рамките на тези направления доклади ще представят специалисти от Българската библиотечно-информационна асоциация, от Университета по библиотекознание и информационни технологии и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, от Обществената библиотека в Сисак, Хърватия, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Централната библиотека на БАН, библиотеките при Аграрния университет и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, Библиотека „Паница“ при Американския университет в България, Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив, регионалните библиотеки във Варна, Русе, Силистра, Търговище, Пазарджик и Шумен и др.