„Критичен и още повече самокритичен, Иван винаги носеше своята лична неприкосновеност на мислите, идеите, оценъчните позиции, която успя да съхрани независимо от ветровете на промените през годините и която му даваше свободата да бъде себе си в отговорната роля на...