30 легендарни футболисти на ХХ век

30 легендарни футболисти на ХХ век

Кои са те – хората, които са вълнували и покорявали умовете и сърцата на милиони привърженици на великата игра по цял свят? В какво се крие силата на култовите футболисти, какви са техните слабости? Вроденият им талант достатъчен ли е бил за постигането на завидните...
Брачна дипломация на средновековните български владетели

Брачна дипломация на средновековните български владетели

Книгата разкрива как българските средновековни владетели са използвали брачната институция, за да създават договорени роднински връзки със съседни владетели и така да търсят решение на политически проблеми.Осветлени са принципите на брачната дипломация като метод в...
Тайният код на българските дюлгери

Тайният код на българските дюлгери

Българските майстори дюлгери са наследници на хилядолетни строителни традиции. В повечето случаи техните имена остават неизвестни. Едва от времето на Възраждането, благодарение на паметни надписи, договори и кондики, са съхранени част от имената на хората, чиито...
Градежът

Градежът

„Градежът“ на Мина Кръстева е хубава книга, която привлича вниманието ни с личността, за която авторката си е поставила задача да ни разкаже. И е нейна заслуга, че спирайки вниманието си върху Уста Колю Фичето, тя съумява да ни представи времето, когато се възражда...
Жената в българското средновековие

Жената в българското средновековие

Настоящата книга предлага цялостно изследване върху историята на жената в Българското средновековие. В първа глава се обръща внимание на проблеми, свързани с религиозните, моралните, обществено-политическите и естетическите възгледи, представи и идеи за жената,...
Прекрасният живот на Артър Лес

Прекрасният живот на Артър Лес

Кой казва, че не можеш да избягаш от проблемите си? Ти си провален писател на прага на петдесетте. Поканен си на сватба, на която по никакъв начин не можеш да отидеш. На бюрото ти има купчина покани за абсурдни литературни събития из целия свят. Как ще се измъкнеш от...