Skip to main content

Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен

На проведената в град Велико Търново XXII Национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации” на тема„Стандартизация и методология при дигиталната конверсия на културно-историческото наследство” беше представен проектът на Община Шумен  „Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен” по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”, финансирана  от Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.  

Основна цел на проекта е опазване и промотиране на културното наследство на община Шумен и осигуряване на онлайн достъп до него чрез дигитализиране.

Към месец ноември 2023 г. експерти на трите културни института – Регионален исторически музей – Шумен, Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” и Художествена галерия „Елена Карамихайлова”, са дигитализирали и обработили общо над двадесет хиляди елементи на движимото културно наследство.

Подготвени са дигитални копия на някои от най-ценните издания, притежание на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” и Народно читалище „Добри Войников”. Сред тях са непоказвани до днес вестници и списания от XIX в., стари шуменски периодични издания, уникални краеведски документи и ценни архиви на видни личности.

Дигитализирани са археологически културни ценности и предмети от отделите „Етнография”, „Нова история” и „Най-нова история” на Шуменския регионален музей, сред които ювелирни изделия, облекла и носии, снимки, предмети от бита на малцинствата в града. Дигитализираните документи и предмети представят богатата колекция на Регионалния исторически музей, комплектувана в продължение на повече от сто години.

Дигитализиран е живописният фонд на градската художествена галерия, наброяващ над 1500 творби предимно от български художници от края на ХІХ и ХХ в. Обхванати са всички жанрове на живописта – портрет, пейзаж, натюрморт, композиция. Основна част от представените художници са родени в Шумен или са свързали живота си с града.Краен резултат от проектните дейности е създаването на дигитален информационен ресурс, който да дава аналитична и систематизирана информация за движимото културно наследство на община Шумен и да обезпечава нуждите на образованието и науката както в българските университети и научни институти, така и в изследователските центрове в чужбина.

Изложба на шуменския художник Диян Димов

Диян Димов не се ограничава в един стил и една техника, има и различни творчески търсения – рисува портрети, пейзажи, икони, а също и костюми. Синтез на всичко това е и настоящата му изложба в Шуменската библиотека. Експозицията представя над тридесет пана, обединени от наслова „Нов Ренесанс”, и ще гостува в изложбена зала на библиотеката до 25 ноември.

Диян Димов е автор на редица самостоятелни изложби, сред които изложба графични рисунки в Художествена галерия „Елена Карамихайлова” в Шумен, изложба икони, графики и живопис в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” (2005), изложба графични рисунки „Графични дестинации” (Община Шумен), изложби дизайн на облеклото (Шумен, Варна) и др. Участва в почти всички изложби на Дружеството на шуменските художници и в много други съвместни експозиции.

Негови творби са притежание на частни колекционери в България, а също в САЩ, Украйна, Гърция и Италия. Автор е на логото на организирания от Община Шумен Фестивал на учителското творчество.

Кристина Палазова: Родът, нашите корени ни правят по-силни и по-осъзнати!

Тридесет и деветте разказа в първата книга на разследващия полицай Кристина Палазова – „Разкази от корена”, в голямата си част разказват магични родопски истории, и то по неподражаем начин – чрез думите на прекрасния напевен родопски език. Пътят към книгата, както сподели авторката при гостуването си в Шуменската библиотека,  започва с интуитивното й обръщане към корена и рода, което я кара да изчете книгите за Чепеларе и родопското село Чокманово, в което са нейните корени, и тези книги, както и разказите на роднини и родопчани са истинското вдъхновение за „Разкази от корена” – книга, която достига до дълбините на родопската душевност и припомня една отколешна действителност, в която думи като прошка, дълг, честолюбие и дружба имат стойност.

„Разкази от корена” е книга за мистичната Родопа планина, за българщината, за родовите корени и делата на праотците ни, но и за родовото предназначение на всеки един от нас – да е мост между миналото и настоящето, защото ние сме естествено продължение на случилото се някога назад във времето и много от отговорите, които търсим в настоящето, се крият в миналото. Кристина Палазова истински вярва, че много лесно можем да наредим пъзела на своя живот, стига да наблюдаваме знаците по пътя си, да живеем осъзнато и да се вслушваме в шепота на отминалите времена. Представянето на магичните родопски истории от „Разкази от корена” и в Шумен бе съпроводено с въздействащото звучене на родопската каба гайда, а средствата от продажбата на своята книга Кристина Палазова отново дарява на Фондация „Искам бебе” и заради подкрепата, която самата тя някога получава от фондацията, и заради убедеността й, че е важно всеки един от нас да работи и за общността и общото благо.

Красимир Арсов представя най-новите си живописни платна

Експозицията представя над тридесет платна, рисувани през последната година. Творбите – предимно малък формат или изграждащи общи композиционни пространства, впечатляват с плътния си колорит и открояващите се по-светли тонове.


Красимир Арсов е член на Съюза на българските художници и Дружеството на шуменските художници, на което е и председател в периода 1995–2002 г., на Международната асоциация за пластични изкуства към ЮНЕСКО и Българската асоциация за култура в Италия. Работи живопис, колаж и рисунка, а негови творби са притежание на институции и колекционери в България, Гърция, Канада, САЩ, Франция, Англия, Германия, Обединените арабски емирства, Словакия, Италия и Испания.

Най-новите живописни платна на Красимир Арсов ще бъдат експонирани в Изложбена зала на библиотеката до 10 ноември.

Георги Милков: Обичам да се губя! 

По стъпките на Ришард Капушчински в Луанда, Ангола, и на Иван Вазов и разказа му „Един наш черноморски бисер” във Варна; случката със забележителния ни скулптор Кирил Шиваров при откриването на паметника на връх Шипка – случка, колкото българска, толкова и общочовешка; историята на легендарния капитан Васил Вълчанов – национален герой на Алжир, и на първата българска пътешественичка Люба Кутинчева; Еритрея и опитът за пътуване с най-романтичната железница в света; колкото забавното, толкова и поучително приключение със слоницата Майнкампф в джунглата на Лаос; истории, свързани с многобройните пътувания до Либия през осемте години на делото срещу българските медици – тези и други „Истории от ръчния багаж” с неподражаемо чувство за хумор и финес разказа журналистът и пътешественик Георги Милков при представянето на първата си книга в библиотеката.

„Истории от ръчния багаж” обединява 123 истории и 328 снимки, чрез които Георги Милков описва събития и преживявания, които колекционира в продължение на тридесет години. Срещите му с емблематични персонажи и екзотични места са свързани с пътуванията му като журналист или просто пътешественик в Близкия и Далечния Изток и Африка, а страстта му към тези региони идва още от детството му на момче, отраснало с „1001 нощи” и книгите на Жул Верн и мечтаещо да пропътува най-необичайните кътчета на този свят. Георги Милков е пътешественик – в историите му няма екскурзоводи, но пък ги има шумът и миризмите на много градове и непрестанните изгубвания в тях, и този ключ към истините за всички описани от него далечни места е това, което ни кара да следваме написаното в неговите разкази.

Дарение за Библиотеката от Национален военен университет „Васил Левски”

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” получи като дарение от Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново първите 3 броя от научното списание Сигурност и отбрана – интердисциплинарно, рецензирано академично издание с научно-образователен характер. То има за цел да отговори на новите тенденции за качество на научните изследвания и в условията на етична научна среда и динамична конкуренция, да предостави възможност за коректен научен диалог при повишена информираност и колегиалност в сферата на сигурността и отбраната. Изданието ще съдейства за разпространението на научно знание и резултати от интердисциплинарни теоретико-методологични и научно-приложни изследвания на съвременните аспекти на военното дело, науката и технологиите в областта на сигурността и отбраната и свързаните с тях проблеми. Насочеността на списанието обхваща широка читателска аудитория – изследователи, специалисти от практиката, курсанти, студенти, докторанти и всички, които се интересуват от представените в него научно-изследователски проблеми.

Списанието се издава печатно и онлайн на адрес: https://institute.nvu.bg. Излиза в две книжки годишно и на страниците му се публикуват резултати от научни академични изследвания, статии по значими и актуални проблеми с теоретична, аналитична или емпирична насоченост, свързани с политиката за сигурност, с важни икономически, военни, социални и други проблеми, имащи отношение към сигурността и отбраната. Изданието е отворено и за публикации на външни за университета български и чуждестранни автори, чиито материали отговарят на тематиката и възприетите изисквания за публикуване, като се допуска те да бъдат на български или английски език.

Редакционната колегия на списанието следва ясна политика на придържане към установени етични принципи и норми, отнасящи се до свързаните с издаването му страни: автори, рецензенти, главен редактор и редакционна колегия, издател. Всички постъпили материали след преминаване през проверка чрез специализиран софтуер StrikePlagiarism, се насочват към двойно анонимно рецензиране. Материали за публикуване се приемат на e-mail: sdjournal@nvu.bg

Свободният достъп до списанието увеличава максимално възможността публикациите да бъдат четени и авторите да получават признание за техния принос в избраната от тях област и извън нея. Не се изискват такси от авторите за публикуване.

Научно списание Сигурност и отбрана е вписано под ID № 4715 в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация.

Списанието е реферирано и индексирано в:

CEEOL – Central and Eastern European Online Library;

ADVANCED SCIENCES INDEX; DRJI – Directory of Research Journals Indexing;

Изложба на Румен Михайлов

В художественото пространство на Библиотеката бе открита изложба на Румен Михайлов, един от изявените шуменски художници, отличаващ се със запомнящ се стил, с изящен и въздушен рисунък и тънък усет към красивото. Тя носи емблематичното име „Душа”, насочващо към артистичността и чувствителността на автора, на които той остава верен през целия си творчески път. Експозицията включва живопис, малки пластики, сбирка с акварели, събирани и непоказани приживе на автора, както и последната му картина „Небесни кули”, която е притежание на семейството. Идеята за изложбата е на близките и приятелите на художника, които съхраняват жива паметта за него и е втората такава мемориална експозиция след „Спомен за приятеля Румен Михайлов” от 2020 г. Своето виждане за майсторския стил, символичната образност и сюжети в творчеството му, сподели при откриването Александър Величков, председател на Дружеството на шуменските художници.

Творческата биография на Румен Михайлов обхваща десетки самостоятелни изяви в България, включително в родния Шумен, както и в чужбина – в Марсилия, в галерия „Papyri” (Берлин), зала „Сорос” (Бишкек, Киргизия), в Чикаго, Холандия, Люксембург и др. Има участия и в колективни изложби в Прага, Париж, Лондон, Братислава и Виена. Той е носител на званието Почетен гражданин на Шумен и Наградата на Шумен за изобразително изкуство, с която е удостояван три пъти. През 2018 г. тя му е присъдена за Паметника на приятелството и признателността на шуменските арменци към България и българския народ.

Изложбата може да бъде разгледана от шуменци до 12 октомври.

Джаз фестивал в Библиотеката

За първи път в Шумен се откри младежки фестивал „Деца на джаза”, който се проведе в рамките на три дни, от 29 септември до 1 октомври, и бе организиран от Общински младежки дом в партньорство с радио Jazz FM и с подкрепата на Община Шумен. Събитието е първо по рода си за страната и се откроява с оригиналната си програмна структура, която включва обучителен и концертен модул. Идеята на организаторите е насочена към младите таланти от цялата страна, които да бъдат обучавани от преподаватели с активна концертна и звукозаписна дейност. През тази година фокусът е поставен върху джаз пианото, като се предвижда във всяко следващо издание акцентът да бъде различен музикален инструмент. С фестивала се отбелязват и редица важни годишнини от музикалната история на града: 190 години от рождението на шуменеца Добри Войников, 45 години от смъртта на Панчо Владигеров (в навечерието на 125-та годишнина от рождението му), 90 години от рождението и 30 години от кончината на сина му Александър Владигеров, както и приноса на Тинко Станчев, роден в Шумен и започнал оттук музикалните си занимания и на неговия син – известният джаз музикант Марио Станчев.

Библиотеката бе домакин на част от фестивалните прояви: концерт на Ангел Заберски трио в състав Ангел Заберски (пиано), Борис Таслев (контрабас), Стоян Янкулов-Стунджи (барабани); „Да играем и да пеем” – концерт с авторски песни за деца на композитора Красимир Милетков; „В почит към Тинко Станчев и Марио Станчев” – прожекции на изпълнения и документални материали; „Рисуваме джаз” – занимания по рисуване за деца, съчетани с музикалната атмосфера на джаз изпълнителите; галаконцерт на учениците и техните преподаватели.

„Моето лято с книга в ръка“

Приключи националният Фотоконкурс „Моето лято с книга в ръка“, огранизиран от Детски отдел на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен.

Благодарим на близо 100-те участващи деца от цялата страна, които ни изпратиха повече от 150 снимки и видеоклипчета. След журиране публикуваме имената на наградените деца:

1 място – Рая Колева –10 години, град Шумен

2 място – Богомил Мирчев –10 години, град Тутракан

3 място – Дарин Стефанов – 9 години, град Шумен

Поощрителни награди:

Анета Маринова – 13години, град Гулянци

Дара Стойнева – 7 години, град Шумен

Константин Николчев – 9 години, град София

Марина Желева – награда за видеоклип

Марина Желева

„Вълшебният танц на восъка” – изложба на Теодора Николова

За втори път със своето самобитно изкуство гостува исперихската художничка Теодора Николова, представяйки творби от една от най-древните и същевременно рядко практикувани живописни техники „енкаустика“ – изкуството на рисуване с восък. Терминът произлиза от старогръцки глагол със значение „горя, изгарям”. По думите на авторката, това е „нетрадиционно и вълшебно изкуство, особено в България”, „цветна феерия от восък”, създадена с осъвременени материали и нетрадиционни средства, като се работи без четка, с разтопен восък, арт-стило накрайници с нагреватели, енкаустик ютия, каучукови инструменти, дори пистолет с горещ въздух и др. Основата, върху която се рисува, е луксозна гланцова хартия, а произведенията са издръжливи във времето и уникални сами по себе си. Експозицията включва и художествени платна на дървен панел. Особен акцент са венециански маски (Микс Медия), тип тондо. Впечатление правят ръчно рисувани картички, бижута от полимерна глина и епоксидна смола, ръчно рисувани копринени шалове с брошки и други предмети на приложното изкуство. Теодора Николова изрази надежда, че със своето новаторско творчество ще достави на публиката цветна феерия от позитивизъм, съпреживяване на багри и емоции, като по този начин успее да въведе любителите на изкуството в нейния пъстър приказен свят.